Under de senaste åren har Hans Hallin varit med i verkstaden och agerat "gesäll".
Han säljer en del av sina bruksalster.