Sundsbergs gård, Sunne, olja, 46x38 cm

Höst i Norge olja, 40x29 cm 

"Här går vägen till.....",olja, 33x26 cm

Bokskogen ,olja, 46x38 cm

Vitsippsskog, akryl, 41x33 cm

Jordkällare 4, olja, 30x30 cm

Tjörnstrand, olja, 46x38 cm

Ölands norra udde, olja, 41x33 cm

Stenar, akryl ,27x22 cm

"Se upp  med de där två", akryl, 38x46 cm 

"Kolla på mig", akryl, 41x33 cm

Röksvamp, akryl, 27x022 cm

Kabbeleka, olja, 46x38 cm

Höstpromenad, olja 30x40 cm
 


Sommarlandskap, olja, 46x38 cm


Gurka, olja, 27x35 cm

Rebell-tulpaner, olja, 35x27 cm

Färgspel över Fryken, olja, 46x38 cm

"Vem är du?", olja, 18x24 cm

Hus i vinterskrud, olja, 30x30 cm

Kvällsro, olja, 46x38 cm

" Se på mig", olja, 18x24 cm

Harsyra, olja, 35x27 cm

Hygge, olja, 50x40 cm

Vårvinter, akryl, 41x 33 cm

Vårbäcken, olja, 24x33 cm

Vår vid Hennnikehammar, olja 46x38 cm


Dalälven. olja, 41x38 cm

Fruktpaus, olja, 30x30 cm

Rastplats, olja, 46x38 cm

Vitsippsdalen, olja, 41x33 cm

Egil, olja, 22x27 cm


Rattsjöberg, olja, 55x46 cm

Vinter vid Björkaälv, olja,41x33 cm

Björnbär, akryl, 22x27 cm