Sundsbergs gård, Sunne, olja, 46x38 cm

Sommarlandskap, olja, 46x38 cm

Vitsippsskog, akryl, 41x33 cm

Tjörnstrand, olja, 46x38 cm

"Se upp  med de där två", akryl, 38x46 cm 

"Kolla på mig", akryl, 41x33 cm

Vitsippsdalen, olja, 41x33 cm

Rebell-tulpaner, olja, 35x27 cm

Röksvamp, akryl, 27x022 cm

Kabbeleka, olja, 46x38 cm

Vinter vid Björkaälv, olja,41x33 cm

"Vem är du?", olja, 18x24 cm

Vårvinter, akryl, 41x 33 cm

Vårbäcken, olja, 24x33 cm

Hus i vinterskrud, olja, 30x30 cm

Dalälven. olja, 41x38 cm

Rattsjöberg, olja, 55x46 cm