Skogsvägen, olja, 46x38 cm

Vågskvalp, olja,41x32 cm

Strandkant, olja,40x30 cm

Kvällsro, olja, 46x38 cm

Älven, olja, 41x32 cm

Solnedgång över Fryken, olja, 46x38 cm

Citroner, olja, 27x35 cm

Gurka, olja, 27x35 cm

Vitsippsskog, akryl,41x32 cm

" Se på mig", olja, 18x24 cm

"Vem är du?", olja, 18x24 cm

Smultron, blandteknik, 32x24 cm

Vårvinter

Vitsippsdalen, olja, 41x33 cm

Sommarsvalka, olja, 41x33 cm

Bron, olja, 41x33 cm

Entita, akryl, 20x16 cm

Talgoxe, akryl, 20x16 cm

Blåmes,akryl, 20x16 cm

Tofsmes, akryl, 20x16 cmVårbäcken, olja, 24x33 cm

Gysinge, olja, 46x38 cm

Rastplats, olja, 46x38 cm

Höstpromenad, olja 30x40 cm

Hygge, olja, 50x40 cm

Vårvinter, akryl, 41x 33 cm

Egil, olja, 22x27 cm

Fruktpaus, olja, 30x30 cm

Vår vid Hennnikehammar, olja 46x38 cm

Sommarvy, olja, 33x24 cm

Älvblomma, olja, 46x38 cm

Vid Alster, olja, 46x38 cm

Vitsippsbacke 4, olja, 21x15 cm

Vitsippsbacken, olja, 38x38 cm

Svampparad, olja, 27x22 cm

Vintereftermiddag, olja, 30x40 cm

Björnbär, akryl, 22x27 cm

Lupiner på ängen, akryl, 27x35 cm

Rattsjöberg, olja, 55x46 cm

Vinter vid Björkaälv, olja, 33x41 cm

Vintersol över Älgsjön, olja, 41x33 cm