Kari Ursin, Sunne

"Jeg arbeider i porselens-, steingods- eller rakuleire, i forskjellige modelleringsteknikker. Noe er rakubrent. Raku er en japansk, primitiv måte å brenne keramikk på, som gir unike overflater uttrykk. Ofte bruker jeg tilleggsmaterialer for å skape materialkontraster sammen med teksturkontrastene. Noen skulpturelle former, for eksempel vesker og sko, kan illusjoner i det keramiske arbeidet sammen med tilleggsmaterialene, skape spennende materialforvirring og undring hos betrakteren.

Har eget verksted, der jeg arbeider med større og mindre kunstprosjekter, skulpturer og installasjoner. Våren 2019 hadde jeg en separatutstilling, Materiella berättelser, på Galleri Bjørken i Sunne, der jeg var så heldig å kunne vise bredden i mitt arbeide. Flere av arbeidene som ble vist, har vært antatt på juryerte utstillinger i Norge.

Jeg flyttet fra Norge til Sunne for snart tre år siden.I INorge arbeidet jeg som lektor i Formgivingsfag ved Kongsberg videregående skole (gymnasiet) i 18 år. Her underviste jeg i Kunst, Design og Arkitektur. Har en mastergrad i Formgiving og ett år med Leire/Keramikk, samt flere kurs fra Danmark og Norge."