Skulpturer, stengods

Första doppet

....

Möte på Mårbacka

Överlevare

Fotfäste

Tröst

Maria

Nils Holgersson

Trisse, brons