Konsthantverkare Evert Carlsson

Gesällbrev

Jag kombinerar gediget hantverkskunnande (gesäll- och mästarbrev i möbelsnickeri samt utbildning i silver- och klensmide) med konstnärliga utsmyckningar oftast reliefer i trä, metall och emalj.

Mästarbrev

evert.jpg (29548 byte)

Jag har ingen formell utbildning till konstnär, förutom en del kortare kurser, men jag har under hela mitt liv varit intresserad av konst och konsthantverk.
Min far skulpterade i trä. Han var prefekt samt lärare vid Nordbergska stiftelsens slöjdskola i Munkedal, en variant av folkhögskola. I denna ”internatmiljö” växte jag upp. Varje sommar gästades vi av utövande konsthantverkare och konstnärer. Omedvetet tror jag detta påverkade mig.
Jag har också haft förmånen att arbeta ihop med konstnärer som ”kom och gick” som bildlärare vid vissa skolor som jag undervisat vid.
Dessutom har jag vid många resor, bl.a. utomlands, tagit alla tillfällen i akt att betrakta och lära av andras konst.

Historik

Uddevalla

Efter fem år i realskola och fyraårig verkstadsskola var jag färdig medaljerad möbelsnickargesäll 1957. Då hade jag också lärt mig smide. Musiken med elgitarren har följt med sedan 12-årsåldern och de tre sista studieåren hade jag eget jazzband.

 

Nääs

Slöjdlärarexamen.

 

Bohus

Slöjdlärare-skolbibliotekarie i femton år. Uppmärksammades av lärarutbildare som föregångare inom fritt skapande slöjd integrerad med andra ämnen.

 

Sunne, Mallbacken

1971 började jag om som Kravbonde med köttrasdjur. Körde också i skogen med häst. Insåg 1975 att jag måste återgå till läraryrket och blev fast i tjugo år men fortsatte med djur till 1997.

I Mallbacken  arbetade jag  med ”Framtidens skola" och” Barn skapar kultur”-projekt som bl.a. utvärderades av Jönköpings universitet.

Jag startade Mallbackens Byalag och var dess ordförande i sex år. Vårt arbete med hantverksprojektet ”Den gamla forvägen" samt bygdespelet "Kyrksäterprästen" ingick i Sunne kulturvecka. 

Startade Krea AB och arbetade intensivt med att försöka rädda skolan och uppföra ett kreativitetshus, Ungdomens hus. Trots stöd från tre universitet gick det inte att genomföra. Jag erhöll en utmärkelse från Institutet för sociala uppfinningar i Stockholm.
Krea AB räddade lanthandeln i två och ett halvt år. Nominerad till tidningen  Lands landsbygdspris.

1997 fick jag mästarbrev som möbelsnickare. Jag återvände till ursprunget, mitt skapande,  konsthantverket, som började redan 1956 då jag gjorde ett schackspel till dåvarande kungen Gustaf VI Adolf.

Böneskåp i Lysviks kyrka

I Lysviks kyrka finns denna kombinerade låda och skrivplats för lappar med böneämnen.