Frida Klingberg (född 1981) bor och verkar i Stockholm, och tog sin Master i konst på Konstfack 2013. I sommar kan hennes verk även ses på Ny Nordisk Fotografi på Hasselbladcenter i Göteborg och på 24 Spaces på Malmö Konsthall. Tidigare har hon deltagit i The Common Show på Tensta Konsthall (2013), Ny Nordisk Fotografi på Hasselbladcenter (2010) och hon hade sin första separatutställning på det kurator- och konstnärsdrivna galleriet Note On i Berlin sommaren 2012. I våras har hon också setts och hörts i både tv och radio inom projektet Bevara Flatlusen
Läs mer på www.fridaklingberg.se

Sedan 2009 har Frida Klingberg arbetat med trilogin Hated Animals. Trilogin består av tre projekt som var och ett kretsar krig en djurart som stör och provocerar människor med sin blotta närvaro; storskarv, varg och flatlus. I de konflikter som uppstår kring arterna blottläggs idéer om vad natur är och hur den bör förvaltas och formas.

Hated animals, part 2: the Wolf kommer visas som finalbidrag i årets New Nordic Photography på Hasselbladcenter,

Hated Animals, part 2: the Wolf är den andra delen i trilogin Hated Animals. Sommaren 2011 reste Frida till de vargtäta omgivningarna kring Torsby i Värmland för att leta berättelser om varg.
Hon sov ensam under bar himmel en natt i ett vargrevir, intervjuade tre familjer som blivit av med får och lamm i vargattacker och tog långa dagspromenader i två vargrevir för att uppleva skogarna med förhoppningen att få syn på varg.

  • Stories from the countryside (2011) består av tre berättelser med fotografi och text. Texterna är transkriberade intervjuer med tre familjer och handlar om vargattacker mot deras får och lamm. Attackerna utspelar sig mestadels i de fårhagar som är fotograferande, och den värmländska idyllen ställs mot dramatik och död.

  •   One night in the wolf territory of Gräsmark (2011) är ett videoverk sammansatt av de bilder Fridas rörelsekänsliga viltkamera tog på henne under en ensam natt i Gräsmarks vargrevir. Hon vaknade sex gånger under natten och kameran fotograferade varje tillfälle med tre bilder. Två mytiska berättelser konkurrerade med varandra: den vetenskapliga berättelsen som säger att vargar är rädda för människor (så som rådjur är rädda för vargar) och sagornas och legendernas varg som dreglande och tyst närmar sig med iskall blick.

  •   Behind my back (2011) är ett fotografiskt verk. Öde mörka skogar är tätt sammankopplade med varg i barnsagor och i litteratur. Behind my back är ett dubbeltbottnat experiment där dokumentärfotografi testas som mytbärare. Med en rörelsekänslig viltkamera på ryggen vandrade Frida genom två olika vargrevir vilka båda mestadels bestod av skogsvägar, trädplanteringar och hyggen. Kameran tog på egen hand över 300 bilder, men genom att välja ut fjorton skapades ändå en berättelse om en djup och suggestiv skog. Samtidigt som sanningshalten i fotografiska genrer som använder ”dokumentära metoder” därmed ifrågasattes, använde hon kameran för att ta reda på vad som verkligen händer när man inte tittar. Springer en varg förbi bakom min rygg?

Hated Animals, part 1: the Great Cormorant handlar om hur natur förvaltas. Storskarv är en fiskätande sjöfågel som häckar i träd vid sjöar och hav. Kolonierna dödar vegetationen nedanför med sin avföring och förvandlar hela öar till illaluktande och skräniga platser som utmanar skärgårdsidyllen. En del yrkes- och hobbyfiskare är missnöjda med skarvens närvaro då den konkurrerar om fisken och förstör fiskeutrustning. Efter att en okänd man i vredesmod ödelagt bon och jagat bort skarvarna i en koloni på den lilla ön Loppan utanför Härnösand åkte Frida dit och intervjuade olika parter i konflikten, fotograferade ön och genomförde performance.

I den sista delen, Hated Animals, part 3: the Crab Louse, ifrågasätts varför flatlusen inte räknas in i den biologiska mångfald som ska bevaras. Vilka argument används för att bevara biologisk mångfald, och vilka argument används för att definiera vilka arter som ska ingå i denna? Målet med projektet är att starta ett ambulerande naturreservat för den (eventuellt) hotade arten flatlus. Genom att analysera representationer av ”natur”, reflektera över renhet och heroisk smärta, samt granska ordet parasit, finner Frida argument som hon använder för att övertyga människor att frivilligt bära flatlöss under några veckor.